Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog yazımızda kadem baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çtuzakışmaları ile inceleyeceğiz. Fut anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öteki bölgelerine gereğince daha kompozitşıktır. Saksıparmak ise ayak tabanığın hem yeterince hareketli olan kısmıdır hem de yere alma edilen kuvvetin devran devran %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Saksıparmakta yaşanan her türlü çor, günlük ömür kalitesinde ağırbaşlı bozukluğa kere harisabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gittikçe artan bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyusal görünümünü bozan, vecalı ve iveğen bir kadem başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat fehvaı itibariyle kadem başlangıçparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri de yürekermektedir. Saksıparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor güç sağlayan bir set intrensek sandık mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli yük nâkil strüktürsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği katkısızlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine kapalıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Fut, evrimsel tebeddülat esnasında bel kemiği fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda üstelik adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın ters işlevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki baş nedenin ayakkabı tuzakışkanlığı olduğunu destekleyen bir araştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda olağan nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nispetın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin katı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve kadem ön bölümünün abduksiyonuna sebep olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek nedenleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, ayrıca başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Temelı araştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha kesif görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok kadınların erkeklere gereğince daha okkalı sivri uçlu az, topuklu ayakkabı giymeleri evetğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı